מוצרים > מוצר קטלוג רבעיי

-- - מוצר קטלוג רבעיי

מק”ט: 
1

מוצר קטלוג רבעיי

גכנכגנגכנגכנג

גכנכגנגכנגכנג

תכונות המוצר:

מנגנון co-axial אוטומטי

קוטר השעון

זכוכית אנטי רפלקסית