מוצרים > מוצר קטלוג שלישי

-- - מוצר קטלוג שלישי

מק”ט: 
1

מוצר קטלוג שלישי

כהכגנהכגנגכנ

כהכגנהכגנגכנ

תכונות המוצר:

זכוכית ספיר קריסטל

מנגנון co-axial אוטומטי